Κύπριοι φοιτητές στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

Μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ολομέλειας του ευρωκοινοβουλίου και να συνομιλήσουν με αξιωματούχους των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. είχε δεκαμελής ομάδα Κύπριων φοιτητών. Συγκεκριμένα με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΙΜΜΕ) και κατόπιν πρόσκλησης του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο επτά προπτυχιακοί φοιτητές δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και [...]