Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής
Το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ) δέχεται αιτήσεις και προτάσεις συμμετοχής με έρευνες και ανακοινώσεις σε συνέδριο με θέμα τις αποφάσεις που λήφθηκαν τον Μάρτη του 2013 σε επίπεδο Eurogroup, κυπριακής κυβέρνησης και βουλής, οι οποίες άλλαξαν τα οικονομικά κι όχι μόνο δεδομένα της Κύπρου. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ κάλυψαν τα γεγονότα εκείνα, όμως, προβολής θα τύχουν και άλλα θέματα που σχετίζονται με τις εξελίξεις της εν λόγω περιόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, σε διάστημα δύο μηνών (μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2015), να υποβάλουν ηλεκτρονικά προς το ΙΜΜΕ τον τίτλο της ανακοίνωσης και περίληψη έκτασης 200 λέξεων, καθώς και τον επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό τους τίτλο.

Η διάρκεια της εισήγησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου μέσα σε 15 μέρες και θα ενημερωθούν ανάλογα οι υποψήφιοι ομιλητές.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται προς το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση imme@unic.ac.cy

Το πρόγραμμα, το περιεχόμενο αλλά και η συγκεκριμένη ημερομηνία πραγματοποίησης του συνεδρίου θα ανακοινωθούν αργότερα, ωστόσο πρόθεση του ινστιτούτου είναι αυτό να πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου του 2016.