Το ΙΜΜΕ πραγματοποίησε στις 13 Νοεμβρίου 2015 το πρώτο επιστημονικό συνέδριο για τη ζωή και το έργο του Τεύκρου Ανθία, στο οποίο παρουσιάστηκαν 13 σχετικές ανακοινώσεις.

Το ινστιτούτο μας επιθυμεί να συγχαρεί και ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν – συν-διοργανωτές, προέδροι συνόδων και ομιλητές – ώστε το εν λόγω συνέδριο να διεξαχθεί με επιτυχία, οι εργασίες του οποίου θα εκδοθούν σε τόμο.