Το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ) δέχεται αιτήσεις και προτάσεις συμμετοχής με εργασίες και ανακοινώσεις σε συνέδριο για τη ζωή και το έργο του σημαντικού Κύπριου δημοσιογράφου και λογοτέχνη Τεύκρου Ανθία, που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, σε διάστημα ενός μηνός (μέχρι τις 10 Ιουνίου 2015), να υποβάλουν ηλεκτρονικά προς το ΙΜΜΕ τον τίτλο της ανακοίνωσης και περίληψη έκτασης 200 λέξεων, καθώς και τον επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό τους τίτλο.

Η έκταση της τελικής ανακοίνωσής τους στο συνέδριο θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 3000 λέξεις.Η εργασία/ανακοίνωση μπορεί να καλύπτει μια από τις ακόλουθες θεματικές του συνεδρίου:

  1. Η πολιτική δραστηριότητα του Τεύκρου Ανθία (1926-1948).
  2. Η αντιαποικιακή δράση του Τεύκρου Ανθία.
  3. Το δημοσιογραφικό έργο του Τεύκρου Ανθία.
  4. Το εκδοτικό έργο του Τεύκρου Ανθία.
  5. Το λογοτεχνικό έργο του Τεύκρου Ανθία.
  6. Η ελληνολατρία του Τεύκρου Ανθία στο έργο του.
  7. Η παιδική λογοτεχνία του Τεύκρου Ανθία.
  8. Τεύκρος Ανθίας και Κυπριακή λαογραφία.
  9. Η σατιρική ποίηση του Τεύκρου Ανθία.
  10. Η θέση και προσφορά του Τεύκρου Ανθία στη νεοελληνική λογοτεχνία.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου μέσα σε 10 μέρες και θα ενημερωθούν ανάλογα οι υποψήφιοι ομιλητές.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται προς το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση imme@unic.ac.cy