Παραθέτουμε πιο κάτω το αναλυτικό πρόγραμμα του επιστημονικού συνεδρίου με θέμα τη ζωή και το έργο του Τεύκρου Ανθία, που θα γίνει στο αμφιθέατρο ΟΥΝΕΣΚΟ, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015:

________________________________________

ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΡΟΣ: 09:00 – 10:00

– Χαιρετισμός από τον Γιώργο Παυλίδη, διευθυντή του ΙΜΜΕ.

– Χαιρετισμός από τον Γιώργο Μολέσκη, πρόεδρο της ΕΛΚ.

– Χαιρετισμός από τον Αντώνη Μακρίδη, πρόεδρο της ΕΣΚ.

– Χαιρετισμός από τον Γιαννάκη Κολοκασίδη, πρόεδρο του ΙΝΕΠ.

– Εισαγωγική ομιλία  για το δημοσιογραφικό έργο του Τεύκρου Ανθία, από τον Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους, πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, επίτιμο πρόεδρο του ΙΜΜΕ.

– Απονομή τιμητικής πλακέτας στη θυγατέρα του τιμώμενου λογοτέχνη Φλόγα Ανθία, από τον Νίκο Περιστιάννη, πρόεδρο του ΙΜΜΕ.

– Αντιφώνηση από την Φλόγα Ανθία.
________________________________________

ΣΥΝΟΔΟΣ Α’: 10:00 – 11:00 | Πρόεδρος Χριστάκης Γεωργίου

– Νίκος Τριμικλινιώτης, με θέμα: «Η πολιτική δραστηριότητα του Τεύκρου Ανθία 1926-1948».

– Δάφνος Οικονόμου, με θέμα: «Ο Τεύκρος Ανθίας, το ΚΚΚ και η εξέγερση του 1931».

– Νέφη Ιωαννίδου, με θέμα: «Οι αγώνες του Τεύκρου Ανθία κατά της βρετανικής αποικιοκρατίας».

– Χρύσανθος Χρυσάνθου, με θέμα: «Η «βλάσφημη» «Δευτέρα Παρουσία» και ο αφορισμός του Τεύκρου Ανθία».
________________________________________

 Διάλειμμα 11:00 – 11:15
________________________________________
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’: 11:15 – 12:00 | Πρόεδρος Γιώργος Μολέσκης

– Φλόγα Ανθία, με θέμα: «Η πνευματική δημιουργία του Τεύκρου Ανθία στο Λονδίνο».

– Γιώργος Φράγκος, με θέμα: «Η έννοια της ελευθερίας στην ποίηση του Τεύκρου Ανθία».

– Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους, με θέμα: «Η σατιρική ποίηση του Τεύκρου Ανθία ως πολιτικό και κοινωνικό ρεπορτάζ».
________________________________________

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’: 12:00 – 13:00 | Πρόεδρος Γιάννος Κατσουρίδης
– Αναστασία Χάσικου, με θέμα: «Η μουσική παρακαταθήκη του Τεύκρου Ανθία στα έργα του Ζωντανή Κύπρος και Μουσικό Εγκόλπιο. Εθνικά, λαϊκά και εργατικά τραγούδια».

– Μαρία Μιχαηλίδη, με θέμα: «Τεύκρος Ανθίας και παιδική λογοτεχνία/παιδικό θέατρο».

– Δαμιανός Λαμπιδονίτης, με θέμα: «Η συνεργασία του Τεύκρου Ανθία με την εφημερίδα Κυπριακόν Μέλλον».
________________________________________

 Μεσημεριανό διάλειμμα 13:00 – 15:00
________________________________________

ΣΥΝΟΔΟΣ Ε’: 15:00 – 16:00 | Πρόεδρος Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους

– Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, με θέμα: «Ο Τεύκρος Ανθίας και τα θεατρικά μονόπρακτα στο περιοδικό Κυπριακή Επιθεώρησις».
– Λεωνίδας Γαλάζης, με θέμα: «Όψεις της εθνικής αντίστασης, στα θεατρικά κείμενα του Τεύκρου Ανθία».
– Γιώργος Μύαρης, με θέμα: «Οι ύστερες ποιητικές συλλογές του Τεύκρου Ανθία».
________________________________________

Τέλος εργασιών του συνεδρίου από τον Ανδρέα Κλ. Σοφοκλέους.