Στο πλαίσιο δικοινοτικού προγράμματος της ΕΕ με τίτλο “Raise your voice, advocate your rights” το ΙΜΜΕ, με ανάδοχο το Naci Talat Foundation,  ανέλαβε την ευθύνη να ετοιμάσει μία έρευνα με θέμα τη συγκριτική ανάλυση του τρόπου που τα ε/κ και τ/κ έντυπα ΜΜΕ παρουσίασαν από τη μια τις συνομιλίες Χριστόφια – Ταλάτ και από την άλλη τις συνομιλίες Αναστασιάδη – Ακκιντζί. Η έρευνα ανατέθηκε στο Δρα Νίκο Στέλγια, ο οποίος πέραν της ειδικότητας του (Τουρκολόγος, Ιστορικός-Ερευνητής, Δημοσιογράφος) γνωρίζει και τις τρεις γλώσσες (ελληνικά, τουρκικά, αγγλικά), στις οποίες έπρεπε να γραφτεί η μελέτη. Η παρουσίαση της έρευνας στην κατεχόμενη Λευκωσία στις 27 Οκτωβρίου 2016  στέφθηκε με επιτυχία καθώς είχε είχε πολύ μεγάλο ακροατήριο όπως και αντίστοιχη στις ελεύθερες περιοχές που, συμβολικά, έγινε στο Σπίτι της Συνεργασίας στη Νεκρά Ζώνη (Λήδρα Πάλας)  στις 3 Νοεμβρίου.