Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) και το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας που αποσκοπεί στην από κοινού ανάπτυξη και/ή προαγωγή της επιστημονικής, τεχνολογικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο φορέων.

Η συνεργασία εστιάζει:
Στη διεκπεραίωση εργασιών ερευνητικού χαρακτήρα σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και του ΙΜΜΕ.
Στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την προώθηση και υλοποίηση κοινών στόχων και επιδιώξεων.

Το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους της ΑΡΚ ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, κ. Ανδρέας Πετρίδης και εκ μέρους του ΙΜΜΕ ο Διευθυντής, Δρ. Γιώργος Παυλίδης.

Παραθέτουμε το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Δελτίο Τύπου_Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΑΡΚ και του ΙΜΜ