Σκοποί και Στόχοι

Το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ) ιδρύθηκε για την υλοποίηση, μεταξύ άλλων, των πιο κάτω σκοπών/στόχων/επιδιώξεων:

  1. Τη δημιουργία αρχείου Κυπριακού τύπου/δημοσιογραφίας και άλλων παρεμφερών τομέων και την έκδοση διαφόρων βιβλίων, όπως μονογραφιών για σημαντικούς Κύπριους δημοσιογράφους.
  2. Τη συγγραφή της ιστορίας του Κυπριακού τύπου που καταγράφει και αποδελτιώνει τα περιοδικά και εφημερίδες που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν στην Κύπρο.
  3. Την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της επικοινωνίας και την παραγωγή/συλλογή οπτικών και οπτικοακουστικών υλικών για τα Κυπριακά ΜΜΕ και τους λειτουργούς τους.
  4. Την καθιέρωση βραβείων Κυπριακής δημοσιογραφίας και άλλων τομέων των ΜΜΕ.
  5. Την οργάνωση μαθημάτων, ή σεμιναρίων για δημοσιογράφους, ή άλλους λειτουργούς/τεχνικούς των Κυπριακών μέσων μαζικής επικοινωνίας.
  6. Την οργάνωση τιμητικών εκδηλώσεων για ζώντες και αποθανόντες Κύπριους δημοσιογράφους και άλλους λειτουργούς των Κυπριακών ΜΜΕ.
  7.  Την προαγωγή της συνεργασίας ανάμεσα στα Κυπριακά μέσα μαζικής επικοινωνίας και τους λειτουργούς τους και ιδιαίτερα ανάμεσα σε Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους δημοσιογράφους.