Διοικητικό Συμβούλιο

  • Δρ. Νίκος Περιστιάνης (πρόεδρος)
  • Δρ. Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους (επίτιμος πρόεδρος)
  • Δρ. Γιώργος Παυλίδης (διευθυντής)
  • Δρ. Αιμίλιος Σολωμού (μέλος)
  • Δρ. Νικόλας Νικολή (μέλος)
  • κ. Σούλα Χατζηκυριάκου (μέλος)
  • κ. Χρίστος Γεωργίου (μέλος)
  • κ. Αντιγόνη Θεμιστοκλέους (μέλος)
  • κ. Ορέστης Τριγγίδης (μέλος)