Ιστορικό του ΙΜΜΕ

Το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ) ιδρύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1999 και εγγράφηκε επίσημα στον Έφορο Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 7 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά εγγυήσεως, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Λευκωσία. Πρόκειται για ανεξάρτητο επιστημονικό, ακαδημαϊκό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό οργανισμό.