Ιστορία του Κυπριακού Τύπου

Ύστερα από 25 χρόνια έρευνας, ο τέως Διευθυντής και νυν Επίτιμος Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ) Καθηγητής Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους, ολοκλήρωσε το σημαντικό έργο υποδομής Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου, το οποίο καλύπτει την περίοδο 1878-2010.

Στο έκτασης έξι τόμων (10 βιβλίων) και 6000 περίπου σελίδων έργο, περιλαμβάνονται για πρώτη φορά όλες οι Ελληνόγλωσσες εφημερίδες και περιοδικά της Κύπρου, της περιόδου 1878-1960, ενώ στο παράρτημα του Μέρους Β´ του Στ’ τόμου, περιλαμβάνονται μόνο οι εφημερίδες της περιόδου 1960-2010 που ανέρχονται σε 219.

Στην περίοδο 1878-1960 έχουν επισημανθεί, καταγραφεί και παρουσιασθεί 139 εφημερίδες και 67 περιοδικά. Στο τέλος του έργου παρατίθενται κατάλογοι των εφημερίδων και περιοδικών κατά χρονολογική και αλφαβητική σειρά, καθώς και ευρετήρια των κύριων ονομάτων.

Για κάθε εφημερίδα και περιοδικό δίδονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους στοιχεία (μέγεθος, σχήμα, αρ. σελίδων, τιμή, τυπογραφείο εκτύπωσης, ημερομηνία έκδοσης και αναστολής), τα βιογραφικά στοιχεία των βασικών συντελεστών έκδοσης, πλήρης αποδελτίωση των περιεχομένων του πρώτου φύλλου, ή τεύχους, καθώς και μερική, ή πλήρης αποδελτίωση των περιεχομένων τους, ιδιαίτερα των περιοδικών.

Το έργο καθίσταται έτσι ένα βασικό εργαλείο έρευνας, όχι μόνο για την ιστορία, εξέλιξη και ανάπτυξη του Κυπριακού τύπου και της Κυπριακής δημοσιογραφίας και τυπογραφίας, αλλά και για την μελέτη των κυριότερων γεγονότων και εξελίξεων (πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών) κατά της διάρκεια της Αγγλοκρατίας.

Η μνημειώδης σειρά, αποτελείται από τους ακόλουθους έξι τόμους:

  1. Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου, Τόμος Α’ (1878-1890)
  2. Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου, Τόμος Β’ (1890-1900)
  3. Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου, Τόμος Γ’, Μέρη Α’ & Β’ (1900-1914)
  4. Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου, Τόμος Δ’, Μέρη Α’ & Β’ (1914-1931)
  5. Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου, Τόμος Ε’, Μέρη Α’ & Β’ (1931-1945)
  6. Συμβολή στην Ιστορία του Κυπριακού Τύπου, Τόμος Στ’, Μέρη Α’ & Β’ (1945-1960)